Jag hittade den felande koden!

Efter lite klurande och experimenterande så hittade jag koden som bestämmer radhöjden mellan etiketterna. Här dolde den sig:

#sidebar ul li {


margin: 0 0 8px 0;
Där jag nu ändrat till 8px, så stod det tidigare 20px. Så nu blev det mycket bättre!

Read Comments

0 kommentarer: